Marani Logo

ფოტო გალერეა

მარანი

მარანი

მარანი

ქვევრების მარანი

ქვევრების მარანი

ღია კარის დღე - მასპინძელი თელავის ღვინის მარანი

ღია კარის დღე - მასპინძელი თელავის ღვინის მარანი

ღია კარის დღე - მასპინძელი თელავის ღვინის მარანი

შემოდგომა კონდოლის ვენახში

შემოდგომა კონდოლის ვენახში

შემოდგომა კონდოლის ვენახში

შემოდგომა კონდოლის ვენახში

დეკემბრის რთველი აისვაინისთვის

დეკემბრის რთველი აისვაინისთვის

დეკემბრის რთველი აისვაინისთვის.