Marani Logo

იაპონელი სტუმრების ღვინის მაგისტრ კენიჩი ოჰაშისა და ღვინის მწერალ აკიჰიკო იამამოტოს ვიზიტი კომპანია «თელავის ღვინის მარანში».

8 მაისი 2017